บริการ “IT Services” คืออะไร และช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างไร?

IT Service

บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ “IT Services” (Information Technology Services) คือ บริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนธุรกิจและการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร หรือบริการที่ให้แก่ผู้ใช้ทั่วไปเพื่อการใช้งานทางเทคโนโลยี เป็นบริการที่เชื่อมโยงกับการจัดการและใช้งานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยรวมมีลักษณะและบริการต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น

1. บริการด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

รวมถึงการจัดหาและบริหารจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการสร้างและบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและระบบภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

2. บริการด้านซอฟต์แวร์

รวมถึงการพัฒนาและการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในธุรกิจ เช่น ระบบบริหารจัดการรายการ (ERP), ระบบบริหารจัดการลูกค้า (CRM), และซอฟต์แวร์ประยุกต์พิเศษ

3. บริการด้านคลาวด์ (Cloud Services)

การให้บริการทางคอมพิวเตอร์และเก็บข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผ่านพื้นที่เก็บข้อมูลและความสามารถในการประมวลผลที่มีอยู่บนคลาวด์ 

4. บริการด้านฐานข้อมูล (Database Services)

การบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

5. บริการด้านความปลอดภัย (Security Services)

การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection), การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management), และการป้องกันไวรัสและมัลแวร์

6. บริการด้านการสนับสนุนและบริการลูกค้า (Support and Customer Services)

การให้บริการสนับสนุนทางเทคนิคและบริการลูกค้าเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและให้คำแนะนำในการใช้งาน

7. บริการด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application Development Services)

การพัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชันและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ

8. บริการด้านอินเทอร์เน็ต (Internet Services)

การให้บริการอินเทอร์เน็ตและการจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างบริการ “IT Services” 

– บริการ Help Desk Services 

มักมุ่งให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ผู้ใช้งาน ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และหรืออุปกรณ์ บริการนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการจ้างบริการนี้จากภายนอก 

– บริการ Infrastructure Support  

เป็นบริการตั้งแต่การจัดการโครงสร้างพื้นฐานทาง IT ไปจนถึงสนับสนุนบริการและการดูแล คำว่า โครงสร้างพื้นฐาน หมายความรวมถึงอุปกรณ์ IT และ/หรืออุปกรณ์ IT ทั้งหมดขององค์กรที่ประกอบขึ้นเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อถึงกัน ซึ่งอาจมาจากอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายไปจนถึงฐานข้อมูลแบบคลัสเตอร์และเมนเฟรม 

– Cybersecurity Solutions  

บริการด้านไอทียังสามารถรวมบริการรักษาความปลอดภัยตั้งแต่การจัดทำนโยบาย และนำนโยบายไปพัฒนาใช้จริง จนถึงบริการจัดการช่องโหว่และการจัดการภัยคุกคาม 

– IP-PBX Services  

เราเริ่มเห็นการโทรและการสนทนาโดยใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นเรื่อยๆ มากกว่าโทรศัพท์ระบบพื้นฐานในธุรกิจ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ระบบโทรศัพท์จะรวมอยู่ในบริการไอที ผู้ให้บริการด้านไอทีส่วนใหญ่จะเป็นพันธมิตรกับบริษัทโทรคมนาคมหรือเปิดตัวแพลตฟอร์มของตนเองเพื่อให้บริการ IP-PBX และบริการ Hosted PBX เป็นบริการโทรศัพท์ระบบคลาวด์ 

– Development Support Services 

อีกส่วนหนึ่งของ IT หรือตัวอย่างของ “IT Services” ตั้งแต่การพัฒนา APPS ไปจนถึงการปรับใช้งาน IaaS หรือ Infrastructure As A Services สามารถสร้างและเปิดใช้อุปกรณ์ที่ใช้งานได้จริงในคลาวด ดังนั้นอุปกรณ์เหล่านี้จึงจำเป็นต้องมีการวางแผน กำหนดโครงสร้างในระดับหนึ่ง 

“IT Services” เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจในยุคปัจจุบันเนื่องจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เป็นส่วนสำคัญในการทำงานและการดำเนินธุรกิจในวงกว้าง 

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

Virtualization (VM)

หลังรับการปรึกษา ลูกค้ากว่า 80% สามารถนำไปแก้ไขปัญหาเองได้ทันที