A1

Technology
is not just a Tool
but is Trust

เทคโนโลยี ไม่ใช่แค่เครื่องมือเท่านั้น แต่คือความไว้วางใจ
เพราะ Digital Transformation เป็นเครื่องมือจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างไม่จำกัด

A1

Knowledge
is investment,
like Consultant

เพิ่มความมั่นใจและถูกต้องให้กับระบบ IT ในองค์กรของคุณ ด้วยบริการที่ปรึกษาทางด้าน IT
ที่จะช่วยแนะนำ Solution และให้แนวทางในการพัฒนาระบบต่างๆ...

A1

IT Problem
is not Technical
but Empathy

ปัญหาทางด้าน IT ไม่ใช่ปัญหาทางเทคนิค แต่เป็นปัญหาด้านการรับฟังและการสื่อสาร
เราเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาทางด้าน IT ให้ตรงความต้องการของลูกค้าไม่ได้มาจากอุปกรณ์...

previous arrow
next arrow
A2

Technology
is not just a Tool
but is Trust

เทคโนโลยี ไม่ใช่แค่เครื่องมือเท่านั้น แต่คือความไว้วางใจ
เพราะ Digital Transformation เป็นเครื่องมือจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างไม่จำกัด...

A2

Knowledge
is investment,
like Consultant

เพิ่มความมั่นใจและถูกต้องให้กับระบบ IT ในองค์กรของคุณ ด้วยบริการที่ปรึกษาทางด้าน IT ที่จะช่วยแนะนำ Solution และให้แนวทางในการพัฒนาระบบต่างๆ...

A2

IT Problem
is not Technical
but Empathy

ปัญหาทางด้าน IT ไม่ใช่ปัญหาทางเทคนิค แต่เป็นปัญหาด้านการรับฟังและการสื่อสาร เราเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาทางด้าน IT ให้ตรงความต้องการของลูกค้าไม่ได้มาจากอุปกรณ์...

previous arrow
next arrow

เครื่องมือทาง IT ที่จะเปลี่ยนองค์กรให้ทำงานแบบ Digital Transformation มีให้เลือกมากมาย การจะนำแต่ละเครื่องมือเข้ามาใช้กับองค์กรแต่ละที่ที่มีวัฒนธรรมและรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

Matrix จึงไม่ได้เป็นแค่ผู้ให้บริการ IT เท่านั้น แต่เราเป็นผู้ให้คำแนะนำ ที่ปรึกษา ทั้งด้านการพัฒนาธุรกิจ และ ด้าน IT

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่ Matrix และทีม ได้รับโอกาสทั้งงานที่ปรึกษาทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ งานพัฒนาระบบ IT ให้ทั้งองค์กรบริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐฯ เราจึงพร้อมที่นำประสบการณ์หลากหลายด้าน ส่งมอบเครื่องมือ Digital Transformation ที่เหมาะสม ให้กับธุรกิจ

บริการโดยผู้มีประสบการณ์

บริการด้วยผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ให้ความสำคัญกับปัญหาและการแก้ไข

การรับฟังปัญหา วิเคราะห์ แล้วทำความเข้าใจถึงปัญหา ก่อนเสนอแนวทางการแก้ไข

ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา

แนะนำแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม ทำให้ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจ

ธุรกิจและ IT ต้องไปด้วยกัน

นำเสนอแต่โซลูชันดิจิทัลที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับความต้องการธุรกิจของลูกค้าเป็นสำคัญ

ความไว้วางใจมาเป็นอันดับ 1

ความไว้วางใจจากลูกค้า สร้างด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าของเราอย่างซื่อสัตย์ เป็นธรรม และจริงใจ

IT News

ข่าวไอที/ข่าวสารไอที

IT News หรือ ข่าวสารไอที จะข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เครือข่ายคอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์, ความมั่นคง, การเข้ารหัสข้อมูล, เทคโนโลยีเว็บ, และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจของคุณ

การแก้ปัญหาด้าน IT

การแก้ปัญหาด้าน IT เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา รวมถึงตรวจสอบปัญหา, วิเคราะห์สาเหตุ, ออกแบบแผนการแก้ปัญหา, และดำเนินการแก้ไขเพื่อกำจัดปัญหานั้นให้อยู่ในสภาพปกติ

การแก้ปัญหา IT สามารถเกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, เครือข่ายคอมพิวเตอร์, ความปลอดภัยทางไอที, การจัดการข้อมูล, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

การแก้ปัญหา IT เป็นส่วนสำคัญในการรักษาความพร้อมใช้งานและความน่าเชื่อถือของระบบ IT ในองค์กร และอยู่ภายใต้การดูแลและบำรุงรักษาระบบ IT เพื่อให้มันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

การแก้ปัญหา IT มีประโยชน์ในหลายด้าน เช่น
– ได้รับ ISO (International Organization for Standardization) มีมาตรฐานด้าน IT (Information Technology) เป็นมาตรฐานที่สำคัญที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนและปรับปรุงการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรและระบบ IT ต่าง ๆ
– ป้องกันการถูกแฮก (hacking) มีความสำคัญมากในรักษาความปลอดภัยของระบบ IT ของคุณ

ทุกวันนี้คุณ “จำ Password” กี่ตัวกันครับ?

” สวัสดีครับ ผมอาร์ม สัณห์ชัย นักรบ ครับ “

ผมคิดว่า การจำ Password คืออุปสรรค คือ Pain Point ของผู้ประกอบการหลายคน เพราะเราต้องดีลกับหลายเรื่อง Login เข้าหลาย Website/Platform และวัน ๆ เรายุ่งมากจนอาจหลงลืมบ้างเป็นธรรมดา 

ใครยังใช้ Email ส่วนตัวติดต่องานอยู่บ้างครับ?

ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SME หน้าใหม่ที่ต้องการลดต้นทุน

อันดับแรกคือ เราสามารถเลือกชื่อ “โดเมน” ที่อยู่หลัง @ ได้ ซึ่งสะท้อนชื่อแบรนด์ และมีภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือกว่าชื่อบุคคลเอามาก ๆ  ลองนึกภาพนะครับ ถ้าลูกค้าติดต่องานหาคุณ แล้วพบว่าชื่อหลัง @ เป็นชื่อคน หรือชื่ออะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ชื่อองค์กร ลูกค้าก็คงไม่สบายใจที่จะส่งข้อมูลสำคัญ

"IT Solution"

Development, Implementation
and Operation & Maintenance

“IT Solution” แบบครบวงจรเกิดขึ้นมามากมาย ซึ่งแทบทุกองค์กรธุรกิจรวมไปถึงหน่วยงานภาค รัฐจำเป็นที่จะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความชำนาญด้านการวางระบบไอทีจากบริษัทผู้
ให้บริการเหล่านี้ เพื่อให้องค์กรมีระบบไอทีที่มี ประสิทธิภาพใช้งาน ตั้งแต่งานด้านการวางระบบ
Server ระบบ Network

OFFICE ANYWHERE

8 ข้อดีของการเลือกใช้โซลูชัน Cloud Email เช่น GSuite หรือ Microsoft 365 ที่อาจเป็นทางเลือกที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยของระบบ IT

Read more >

DATA SECURE SOLUTION

การสำรอง (Backup) และกู้คืนข้อมูล (Restore) ที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับทุกธุรกิจ ทำให้การมีเครือข่ายที่มีความปลอดภัย ช่วยให้ธุรกิจมีอายุยืนยาว

Read more >

IT INFRA – STRUCTURE

ตอบข้อสงสัยถึงความจำเป็นการการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT หรือ IT Infrastructure เพราะปัจจุบัน IT เป็นส่วนสำคัญของการเติบโตและความยั่งยืนของธุรกิจ

Read more >

IT CONSULT

เพิ่มความมั่นใจและถูกต้องให้กับระบบ IT ในองค์กรของคุณ ด้วยบริการที่ปรึกษาทางด้าน IT ที่จะช่วยแนะนำ IT Solution และให้แนวทางในการพัฒนาระบบต่างๆ ให้สามารถใช้งานแต่ละระบบได้ไปอย่างน้อย 5 ปี

Read more >

Customer Success

Matrix Solution, Digital Business

ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้านั้นเป็นทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งฝ่ายช่วยเหลือ และบริการ แต่ความแตกต่างระหว่างผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าและผู้จัดการการบริหารลูกค้านั่นคือ ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าไม่ได้มุ่งเน้นที่การชนะใจลูกค้าคนใหม่ของบริษัท หรือแก้ไขปัญหาของลูกค้าแต่ละราย