Technology is not just a Tool but is Trust

เทคโนโลยี ไม่ใช่แค่เครื่องมือเท่านั้น แต่คือความไว้วางใจ
เพราะ Digital Transformation เป็นเครื่องมือจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างไม่จำกัด ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
และเพิ่มเวลาให้บริษัทมุ่งความสำเร็จไปที่ธุรกิจเป็นหลัก

เครื่องมือทาง IT ที่จะเปลี่ยนองค์กรให้ทำงานแบบ Digital Transformation มีให้เลือกมากมาย การจะนำแต่ละเครื่องมือเข้ามาใช้กับองค์กรแต่ละที่ที่มีวัฒนธรรมและรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

Matrix จึงไม่ได้เป็นแค่ผู้ให้บริการ IT เท่านั้น แต่เราเป็นผู้ให้คำแนะนำ ที่ปรึกษา ทั้งด้านการพัฒนาธุรกิจ และ ด้าน IT

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่ Matrix และทีม ได้รับโอกาสทั้งงานที่ปรึกษาทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ งานพัฒนาระบบ IT ให้ทั้งองค์กรบริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐฯ เราจึงพร้อมที่นำประสบการณ์หลากหลายด้าน ส่งมอบเครื่องมือ Digital Transformation ที่เหมาะสม ให้กับธุรกิจ

บริการโดยผู้มีประสบการณ์

บริการด้วยผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ให้ความสำคัญกับปัญหาและการแก้ไข

การรับฟังปัญหา วิเคราะห์ แล้วทำความเข้าใจถึงปัญหา ก่อนเสนอแนวทางการแก้ไข

ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา

แนะนำแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม ทำให้ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจ

ธุรกิจและ IT ต้องไปด้วยกัน

นำเสนอแต่โซลูชันดิจิทัลที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับความต้องการธุรกิจของลูกค้าเป็นสำคัญ

ความไว้วางใจมาเป็นอันดับ 1

ความไว้วางใจจากลูกค้า สร้างด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าของเราอย่างซื่อสัตย์ เป็นธรรม และจริงใจ

ธุรกิจในเครือ Matrix Business Services

Matrix Digital Analytic

Matrix Digital Transform Consulting

Matrix Business Consult & Coaching

Matrix IT Academy

" IT Problem is not Technical but Empathy
ปัญหาทางด้าน IT ไม่ใช่ปัญหาทางเทคนิค แต่เป็นปัญหาด้านการรับฟังและการสื่อสาร "

เราเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาทางด้าน IT ให้ตรงความต้องการของลูกค้าไม่ได้มาจากอุปกรณ์ หรือ เครื่องมือ IT แต่มาจากการรับฟังปัญหา วิเคราะห์ แล้วพูดคุยทำความเข้าใจถึงปัญหา ก่อนเสนอแนวทางการแก้ไข ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายราย ในการดูแลระบบ IT ต่อเนื่องกันมามากกว่า 10 ปี

Knowledge is lnvestment, like Consultant

เพิ่มความมั่นใจและถูกต้องให้กับระบบ IT ในองค์กรของคุณ ด้วยบริการที่ปรึกษาทางด้าน IT ที่จะช่วยแนะนำ Solution
และให้แนวทางในการพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งเป็นการลงทุนเพียงครั้งในให้สามารถใช้งานแต่ละระบบได้ไปอย่างน้อย 5 ปี

การออกแบบระบบ IT ไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่าย หรือ ระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ ในองค์กร ไม่แตกต่างจากการออกแบบบ้านซักหลัง
การสร้างบ้านโดยไม่มีแบบมีความเสี่ยงที่จะสร้างบ้านไม่เสร็จหรืองบบานปลาย การมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านในออกแบบก่อนสร้างจริง
ช่วยลดความเสี่ยงที่ทำให้ระบบมีปัญหาในอนาคตอันใกล้ ถึงขั้นอาจจะต้องรื้อระบบทำใหม่ กลายเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงที่ไม่จำเป็น