Data Secure Solution

เมื่อองค์กรเติบโตขึ้น ต้องดูแลลูกค้ามากขึ้น การปกป้องข้อมูลต่างๆ ในองค์กรจึงมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะการสำรอง (Backup) และกู้คืนข้อมูล (Restore) ที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับทุกธุรกิจ ทำให้การมีเครือข่ายที่มีความปลอดภัย ช่วยให้ธุรกิจมีอายุยืนยาวและประสบความสำเร็จเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงทำให้ข้อมูลสูญหาย

การสำรองและกู้คืนข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น

การปกป้องข้อมูล : ธุรกิจทุกวันนี้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆ การสูญเสียข้อมูลอาจหมายถึงการสูญเสียข้อมูลลูกค้าอันมีค่า ข้อมูลการดำเนินงาน บันทึกทางการเงิน และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่ธุรกิจจำเป็นต้องดำเนินการ การสำรองข้อมูลเป็นวิธีการกู้คืนข้อมูลนี้ในกรณีที่ข้อมูลสูญหาย

การกู้คืนจากภัยพิบัติ : ในกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือแผ่นดินไหว การมีกลยุทธ์การสำรองและกู้คืนข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการกู้คืนการดำเนินงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ : เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น การโจมตีทางไซเบอร์หรือความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ การสำรองข้อมูลสามารถช่วยให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยการกู้คืนข้อมูลที่สูญหายอย่างรวดเร็ว

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ : หลายอุตสาหกรรมมีข้อบังคับที่เข้มงวดเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูล การสำรองข้อมูลเป็นประจำมักเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถดึงข้อมูลได้หากจำเป็น

ความไว้วางใจของลูกค้า : หากเหตุการณ์การสูญหายของข้อมูลส่งผลให้เกิดการหยุดทำงาน หรือแย่กว่านั้นคือการสูญเสียข้อมูลของลูกค้า สิ่งนี้สามารถทำลายชื่อเสียงของบริษัทได้อย่างมาก กลยุทธ์การสำรองและกู้คืนที่เชื่อถือได้ช่วยรักษาความไว้วางใจและความมั่นใจของลูกค้าของคุณ

การป้องกันแรนซัมแวร์ (Ransomware) : ในกรณีของการโจมตีของแรนซัมแวร์ การสำรองข้อมูลล่าสุดสามารถป้องกันไม่ให้ต้องจ่ายค่าไถ่เพื่อกู้คืนข้อมูลของคุณ หากคุณสามารถกู้คืนข้อมูลได้ด้วยตัวเอง การใช้ประโยชน์จากผู้โจมตีจะลดลงอย่างมาก

ประหยัดเวลา : การพยายามกู้คืนข้อมูลที่สูญหายโดยไม่มีการสำรองข้อมูลอาจเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน และในบางกรณี ข้อมูลอาจไม่สามารถกู้คืนได้เลย การสำรองข้อมูลเป็นประจำทำให้สามารถกู้คืนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและทรัพยากร

การทดสอบและการพัฒนา : การสำรองข้อมูลยังสามารถใช้ในสถานการณ์ที่ไม่เกี่ยวกับภัยพิบัติ เช่น การทดสอบซอฟต์แวร์หรือกระบวนการใหม่ๆ การใช้การสำรองข้อมูลเพื่อจุดประสงค์นี้ช่วยปกป้องสภาพแวดล้อมที่ใช้งานอยู่จากผลข้างเคียงที่ไม่ได้ตั้งใจ

ที่ Matrix มี Solution ที่สามารถปกป้องข้อมูลอันมีค่าให้กับธุรกิจ ด้วยรูปแบบและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร อาทิเช่น Local Backup Solution, Datacenter Server Backup (Offsite Backup), Business Continuous Plan และ Cloud Share Drive เป็นต้น

ทีม Matrix พร้อมด้วยประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาระบบที่สามารถปกป้องข้อมูลอันมีค่าให้กับธุรกิจ ด้วยรูปแบบและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร อาทิเช่น Local Backup Solution, Datacenter Server Backup (Offsite Backup), Business Continuous Plan และ Cloud Share Drive รวมถึงระบบที่เกี่ยวเนื่องให้องค์กรชั้นนำทั้งขนาดเล็กและใหญ่ รวมถึงหน่วยงานราชการมามากกว่า 13 ปี ไม่น้อยกว่า 100 องค์กรทั้งในและต่างประเทศ ติดต่อเราเพื่อสอบถาม เพื่อรับคำปรึกษา ได้ที่ทุกช่องทาง

หรือสามารถศึกษาตัวอย่างการการออกแบบและพัฒนาระบบที่สามารถปกป้องข้อมูลอันมีค่าให้กับธุรกิจได้ที่ IT News (หัวข้อ Data Secure Backup)