IT System Monitoring

เหตุใด SMEs จึงควรลงทุนในระบบตรวจสอบไอที หรือ “IT System Monitoring” – สิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจยุคใหม่

ในสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีความเสี่ยงต่อความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับ IT ไม่น้อยไปกว่าองค์กรขนาดใหญ่ เซิร์ฟเวอร์ล่ม ภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์ และปัญหาเครือข่าย ล้วนสามารถสร้างความเสียหายให้กับการดำเนินงานของ SME ได้ เข้าสู่ IT System Monitoring โซลูชั่นพลิกเกม ในราคาที่เข้าถึงได้ เริ่มต้นเพียง 500 บาทต่อเดือน

การตรวจสอบระบบไอที หรือ “IT System Monitoring” คืออะไร?

IT System Monitoring เป็นการสังเกต เฝ้าระวังระบบเทคโนโลยีขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการติดตามการทำงานของ Server, Firewall และ Network Switch โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นส่วนสำคัญของระบบที่สำคัญ เช่น ระบบบัญชี เป้าหมาย คือ การระบุและแก้ไขปัญหาใดๆ ก่อนที่จะลุกลามไปสู่ปัญหาร้ายแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูล

เหตุใด “IT System Monitoring”  จึงสำคัญสำหรับ SMEs?

สามารถระบุปัญหาได้ล่วงหน้า ด้วย IT System Monitoring สามารถระบุปัญหาแบบเรียลไทม์ บ่อยครั้งก่อนที่จะทำให้เกิดการหยุดทำงานหรือข้อมูลสูญหาย ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่จะเกิดปัญหาหนักขึ้น

ความคุ้มค่าด้านต้นทุน เพราะการสูญเสียทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการหยุดทำงานของระบบอาจเป็นเรื่องใหญ่สำหรับ SMEs การลงทุนในการตรวจสอบระบบด้วย IT System Monitoring  ถือเป็นการซื้อประกันสำหรับการสูญเสียดังกล่าวเป็นหลัก

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ด้วยการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทำให้มั่นใจได้ว่าระบบทั้งหมดทำงานในระดับที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมและประสบการณ์ของลูกค้า

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยเฉพาะบางอุตสาหกรรมมีมาตรฐานและข้อบังคับที่กำหนดให้ธุรกิจต้องตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของตน เช่น มาตรฐาน ISO/IEC 27001, General Data Protection Regulation (GDPR) และ Information Technology Infrastructure Library (ITIL) ที่กำหนดว่าองค์กรที่ผ่านมาตรฐานต้องมี IT System Monitoring

“IT System Monitoring” ต้องลงทุนขนาดไหน?

ตรงกันข้ามกับความเชื่อในอดีต การมี IT System Monitoring อาจต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมาก และยังต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ เฝ้าระวังตลอดเวลา แต่ปัจจุบันด้วยการเข้ามาของ Cloud Technology ทำให้ราคาเริ่มต้นเพียง 500 บาทต่อเดือน เท่านั้น SMEs สามารถเข้าถึงบริการด้านไอทีชั้นนำโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

กรณีศึกษา

พิจารณา SME ในประเทศไทยในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มพร้อม Server บัญชีกลาง และระบบ ERP ลองนึกภาพสถานการณ์ที่ Server ประสบปัญหาที่ไม่คาดคิดในระหว่างการรายงานสิ้นเดือน เช่น Hard disk ใกล้เต็ม หรือ Server ประมวลผลสูงต่อเนื่องผิดปกติ หากไม่มีระบบการตรวจสอบ ปัญหาอาจไม่ถูกตรวจพบ ซึ่งนำไปสู่การหยุดทำงานอย่างมีนัยสำคัญและเกิดปัญหากระทบทางการเงินได้

ลองนึกภาพสถานการณ์เดียวกันแต่มีการตรวจสอบระบบไอที หรือ IT System Monitoring อยู่แล้ว ระบบจะทำแจ้งเตือนถึงปัญหาทันที ช่วยให้สามารถเข้าทำการแก้ไขได้ทันที ดังนั้นจึงมีการหยุดทำงานเพียงเล็กน้อยหรือสามารถทำงานได้ตลอดเวลา เช่น การลดขนาดพื้นที่ Hard Disk หรือปิดการทำงานของ Process ที่ไม่จำเป็น

สรุปคือ การมีการตรวจสอบระบบไอที จึงเริ่มจำเป็นสำหรับ SMEs ที่ต้องการรักษาความสามารถในการแข่งขันและปลอดภัย ด้วยการลงทุนที่ไม่สูงอีกต่อไป เป็นเหตุผลสำคัญที่จะรวมการตรวจสอบระบบไอที หรือ IT System Monitoring เข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจของคุณตั้งแต่วันนี้

เริ่มปกป้องธุรกิจของคุณด้วยการตรวจสอบระบบไอที และดูว่าการลงทุนเพียงเล็กน้อยนี้สามารถให้ผลประโยชน์แบบทวีคูณได้อย่างไร

" บริการที่เกี่ยวข้อง IT service "

Package

ติดตั้งครั้งแรก 2,500 บาท

500 บาทต่อเดือน*

* ราคาเมื่อชำระค่าบริการรายปี