“IT Solution” สมาร์ทโซลูชัน: การใช้เทคโนโลยี “IT Services” เพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำงาน

ในยุคดิจิทัล ทุกธุรกิจต้องอาศัยการทำงานร่วมกับระบบ IT ที่จะสามารถช่วยองค์กรขับเคลื่อนในเรื่องของการจัดการระบบ และข้อมูลต่างๆ ของบริษัท เครื่องมือ IT ที่เข้ามาเป็น IT Solution มีให้เลือกหลากหลาย ใช้ทั้งการบริหารจัดการ ปรับปรุงคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรและบริษัททั้งสิ้น

สิ่งหนึ่งที่จะรองรับระบบงานขององค์กร ให้คล่องตัวและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว นั่นก็คือ ระบบ IT Services ซึ่งมีบทบาทสำคัญเพื่อสนับสนุนความต้องการและเป้าหมายธุรกิจขององค์กร ที่สามารถจัดการวางกลยุทธ์ ระบบไอที รวมทั้งระบบจัดการคุณภาพบุคลากรได้ด้วย ดังนั้นการใช้ IT Services จึงเป็นเครื่องมือบริการจัดการด้านไอที ที่ทำให้กระบวนการทำงานในองค์กร บริษัท บรรลุเป้าหมายได้

เราจะมาดูกันว่า การใช้เทคโนโลยี IT Services จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการทำงานในองค์กร บริษัทได้อย่างไร

1. เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพ

เนื่องจากองค์กรหรือบริษัท จะต้องใช้ทรัพยากรทางด้านระบบและอุปกรณ์ไอทีจำนวนมาก IT Services จะช่วยจัดการการทำงานด้านเทคโนโลยี และช่วยบริการทรัพย์สินด้านไอที ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงคุณภาพ จัดซื้ออุปกรณ์ด้านไอทีใหม่ เทคโนโลยี IT Services จะช่วยดูแลส่วนนี้ให้

2. บริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง

เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบในองค์กรและบริษัท IT Services จะช่วยบริหารจัดการด้านไอที ด้านการเปลี่ยนแปลงระบบงาน ฮาร์ดแวร์ เครือข่าย โดยหากสิ่งเหล่านี้เกิดปัญหาขัดข้อง ธุรกิจอาจจะหยุดชะงักได้ IT Services จึงจำเป็นอย่างมาก เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง อัพเกรด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับระบบงานของพนักงานทุกคน

3. ช่วยลดต้นทุนการทำงาน

ยิ่งระบบ IT ดี ก็ยิ่งช่วยให้ทรัพยากรใช้ได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ IT Services จะเข้ามาช่วยลดต้นทุนการทำงาน และรองรับการทำงาน โดยยังใช้ทรัพยากรเท่าเดิม แต่ช่วยลดปริมาณและเวลาแก้ไขปัญหาได้ด้วย

4. กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน

ในแต่ละองค์กรและบริษัท จะต้องมีตำแหน่งหน้าที่แต่ละแผนกหลากหลาย ซึ่งผู้ที่อยู่ฝ่ายสนับสนุนด้านไอที ในตำแหน่งต่างๆ ที่ทำงานร่วมกัน IT Services จะช่วยกำหนดผู้รับผิดชอบงานให้อย่างชัดเจน ว่าใครจะทำงานอะไร ส่วนไหน ผ่านการจัดการระบบ IT

5. ลดความเสี่ยงในการทำงาน

หลายครั้งองค์กรและบริษัท ที่จัดการระบบ IT ไม่ดี มักทำให้ระบบองค์กรมีปัญหา เมื่อแก้ไม่ได้ และพยายามจัดการเองอยู่หลายครั้ง อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงทางด้านค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจเกิดขึ้นมากที่สุดจากการรื้อถอนทั้งระบบก็ได้ หากแก้ไขผิดพลาด ระบบ IT Services จึงมีหน้าที่จัดการแก้ปัญหาและลำดับความสำคัญอย่างถูกต้องว่าอะไรควรแก้ก่อน แก้หลัง ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานไปได้เยอะ

6. เพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน

หากระบบไอทีมีประสิทธิภาพการทำงานสูง ก็สามารถเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันกับคู่แข่งได้ ในขณะที่คู่แข่งอาจเกิดปัญหาการจัดการอยู่ เพราะไม่มี IT Services เราจะได้เปรียบที่มี IT Services คอยจัดการให้ ธุรกิจก็สามารถประสบความสำเร็จได้ก่อน โดยมีปัญหาน้อยที่สุด หรือแทบไม่มีปัญหาเลย

7. บันทึกปัญหา เพื่อการจัดการที่รวดเร็ว

แน่นอนว่า หากระบบ IT เกิดปัญหา ทางเทคโนโลยี IT Services จะบันทึกและรวบรวมข้อมูลปัญหาที่พบไว้ได้ และเมื่อมีการจัดการแก้ไขเสร็จสิ้น ก็จะกลายเป็นเคส ที่ทำให้รู้วิธีแก้ไขจากประสบการณ์ที่พบ เมื่อเจอปัญหาเดียวกันครั้งต่อไป ก็จะแก้ไขได้ทันที รวดเร็ว ไม่เสียเวลาอีกต่อไป

จะเห็นได้ว่าการใช้เทคโนโลยี IT Services เพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำงาน เป็นอีกหนึ่ง IT Solution ที่ทุกองค์กรและบริษัทควรมี เพื่อให้เป็น IT Support ที่ดี ในการบริการ จัดการคุณภาพของระบบงาน ให้สามารถขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในได้มากที่สุด

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

Virtualization (VM)

หลังรับการปรึกษา ลูกค้ากว่า 80% สามารถนำไปแก้ไขปัญหาเองได้ทันที