“IT Solution” กับการปกป้องข้อมูลธุรกิจ: วิธีการเสริมความปลอดภัยให้ธุรกิจด้วย “IT Solution”

ในโลกของไซเบอร์ ถ้าไม่มีการจัดการระบบความปลอดภัยที่ดี ให้กับระบบไอทีขององค์กรและบริษัท ก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่า ระบบไอทีจะปลอดภัยแค่ไหน องค์กรจะต้องเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม และเกิดอันตรายทางด้านเทคโนโลยีได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะการถูกขโมยข้อมูล ดังนั้น เพื่อปกป้องข้อมูลธุรกิจของคุณ เรามาดูวิธีการเสริมความปลอดภัยธุรกิจ ด้วยระบบ IT Solution กัน

IT Solution ระบบความปลอดภัยของระบบ IT ควรมีอะไรบ้าง

องค์กรและบริษัทจำเป็นต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านไอทีเพื่อป้องกันภัยบนโลกไซเบอร์โดยความปลอดภัยที่ควรป้องกันบนระบบไอทีมีดังนี้

  1. ความปลอดภัยด้านอุปกรณ์ เป็นความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทางด้านกายภาพ เช่น กล้อง CCTV, คอมพิวเตอร์, ระบบเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น

  2. ความปลอดภัยด้านเน็ตเวิร์ค ควรมีระบบป้องกัน Firewall ที่สามารถปิดกั้นระบบจากคนภายนอก ไม่ให้เข้าถึงข้อมูลภายในองค์กร บริษัทได้

  3. ความปลอดภัยด้านแอพพลิเคชั่น หากองค์กร บริษัทใด ต้องใช้แอพพลิเคชั่นในการจัดการระบบงานไอทีต่างๆ ควรมีความปลอดภัยด้านเข้าถึงข้อมูลก่อน

  4. ความปลอดภัยด้านข้อมูล ควรมีระบบป้องกันข้อมูล ไม่ให้สูญหาย ถูกขโมย หรือรั่วไหลออกไป ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบคลาวด์ ต้องการ Backup สำรองข้อมูลไว้ด้วย

  5. ความปลอดภัยโดยใช้นโยบาย โดยองค์กรและบริษัท จะต้องมีการจัดการด้วยนโนบายที่ดี ซึ่งจะต้องให้พนักงานทุกคนรู้จักการรักษาความปลอดภัยในด้านต่างๆ ขององค์กร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในระบบไอทีได้

หากไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีในระบบไอที ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานภายในองค์กร ผู้ใช้อาจจะถูกโจมตีด้วยแฮกเกอร์ ไวรัส มัลแวร์ สแปม ถูกขโมยข้อมูล และละเมิดสิทธิ์ได้ ดังนั้น วิธีเสริมความปลอดภัยให้ธุรกิจด้วย IT Solution ควรมีดังนี้

1. ระบบสำรองข้อมูล

เป็นสิ่งแรกที่ต้องมีในการทำ IT Solution เพราะหากเกิดภัยไซเบอร์บุกเข้ามา แล้วไม่มีระบบสำรองข้อมูลไว้ ฮาร์ดแวร์เสียหาย งานทั้งหมด ข้อมูลของบริษัทก็จะหายไปได้ เมื่อเลือกใช้ IT Solution ก็ต้องหาวิธีออกแบบระบบสำรองข้อมูลไว้ใหม่ด้วย

2. อัพเดทซอฟแวร์อยู่เสมอ

เพื่อความปลอดภัย ควรจัดการอัพเดทซอฟแวร์ใหม่ เมื่อมีประกาศเข้ามาว่า ซอฟแวร์ไม่ปลอดภัยให้อัพเดท โดย IT Solution จะช่วยจัดการตรวจสอบภัยใหม่ๆ ให้ด้วย และบางซอฟแวร์สามารถอัพเดทอัตโนมัติได้ทันที

3. ล็อคการเข้าถึง

เป็นเรื่องจำเป็นอย่างมาก หากข้อมูลบริษัทเป็นความลับ ก็ควรให้อยู่แค่ภายในเท่านั้น ระบบ IT Solution จะต้องทำการออกแบบการล็อคเพื่อเข้าถึงข้อมูล ตรวจจับอันตรายได้ทุกครั้ง ว่าไม่ใช่การเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลภายในองค์กรที่ปลอดภัย หากเป็นบุคคลภายนอกเข้ามา จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลใดๆ

4. มีผู้มอนิเตอร์ระบบ

แน่นอนว่า ฝ่าย IT Support จะต้องเป็นผู้ช่วยในการมอนิเตอร์ระบบไอทีได้ตลอดเวลา เพื่อรักษาความปลอดภัย เมื่อเกิดการโจมตี และพยายามเข้าถึงข้อมูล การมอนิเตอร์ จะทำให้ตรวจสอบได้ หากเกิดข้อผิดพลาดของระบบขึ้น จะได้แก้ไขได้ทันเวลา

5. ควบคุมการเข้าถึงฮาร์ดแวร์

นอกจากระบบป้องกันซอฟแวร์แล้ว ฮาร์ดแวร์ก็จำเป็นต้องเก็บรักษาความปลอดภัย ของห้องที่เข้าถึงข้อมูล ควรจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะผู้ดูแล ดีที่สุดคือการมีกล้องวงจรปิด ที่สามารถบันทึกทุกการเคลื่อนไหว และตรวจสอบภายหลังได้

6. เลือก IT Solution ที่น่าเชื่อถือ

เพราะการจัดการไอที ถ้าปราศการผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้มาดูแล โอกาสที่จะเปิดช่องโหว่ให้ภัยไซเบอร์เข้ามา ก็มีสูงมาก จึงควรเลือก IT Solution จากบริษัทที่ไว้ใจได้ มีประสบการณ์ในระบบรักษาความปลอดภัยที่แก้ไขปัญหาได้จริง และสามารถวางระบบได้อย่างปลอดภัยตั้งแต่แรก ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดได้

เสริมระบบความปลอดภัยด้วย IT Solution ช่วยให้ทุกการทำงานในระบบไอทีขององค์กรและบริษัท ดำเนินการไปได้อย่างราบลื่น ปลอดภัย ไม่ติดขัด ป้องกันภัยร้ายโลกไซเบอร์คุกคามตั้งแต่แรกเริ่ม ก็จะช่วยให้องค์กรและบริษัท ทำงานกันได้อย่างเติบโตต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักไปกลางทาง เพราะระบบ IT ล้มเหลว ดังนั้น เลือก IT Solution จากบริษัทที่มีคุณภาพ มาคอยเป็นทั้ง IT Services และ IT Support ให้กับธุรกิจของคุณ

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

Virtualization (VM)

หลังรับการปรึกษา ลูกค้ากว่า 80% สามารถนำไปแก้ไขปัญหาเองได้ทันที