IT Outsource

หมดปัญหาข้อมูลหายจาก Ransomware 100% ด้วยกลยุทธ์จาก IT Outsource 

ใครไม่เคยเจอคงยังไม่ทราบถึงความเสียหายมหาศาลและกลายเป็นฝันร้ายสำหรับองค์กรทั่วโลก คือ การถูกโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ หรือที่รู้จักกันในชื่อ Ransomware ซึ่งไม่แตกต่างกับข้อมูลหายไปทั้งองค์กรเลยทีเดียว Ransomware ใช้การเข้ารหัสข้อมูลและระบบที่สำคัญขององค์กรเหยื่อ ทำให้เข้าใช้งานข้อมูลหรือระบบไม่ได้เลย จากนั้นก็เรียกร้องเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นค่าไถ่เพื่อแลกกับการปลดล็อคและถอดรหัสข้อมูลเหล่านั้น    การวางแผนป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรับมือ Ransomware จึงถือเป็นภารกิจสำคัญสำหรับทุกองค์กร ซึ่งแน่นอนว่าทำได้ไม่ง่ายเลย หนึ่งในกลยุทธ์ที่น่าสนใจและได้ผลดี คือการอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้ให้บริการ IT Outsource ในการออกแบบระบบเพื่อรับมือภัยคุกคามจาก Ransomware ให้ได้รวดเร็วและมีประสิมธิภาพสูงสุด  เลือก IT Outsource อย่างไร ให้ข้อมูลและระบบสำคัญปลอดภัย 100% จากภัยคุกคาม Ransomware!  การสร้างแผนป้องกันและรับมือกับภัยคุกคาม Ransomware เป็นพื้นฐานสำคัญในการปกป้ององค์กรจากการโจมตี ผู้ให้บริการ IT Outsource จะช่วยองค์กรประเมินความเสี่ยงและช่องโหว่ในระบบ IT โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยการระบุจุดอ่อนที่อาจถูกโจมตีได้ เช่น การออกระบบที่ไม่ได้ปลอดภัย หรือพนักงานที่ขาดความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย และให้คำแนะนำรวมถึงดำเนินการการแก้ไขช่องโหว่เหล่านั้น  นอกจากนี้ ผู้ให้บริการ IT Outsource ยังสามารถช่วยองค์กรพัฒนากลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากการโจมตีของ Ransomware เช่น การกำหนดนโยบายความปลอดภัยที่เข้มงวด การใช้ระบบป้องกันที่ทันสมัย การสำรองข้อมูลที่ถูกต้อง และการสร้างแผนตอบสนองเหตุการณ์ การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและได้รับการทดสอบจะช่วยให้องค์กรพร้อมรับมือกับการโจมตีของ […]

หมดปัญหาข้อมูลหายจาก Ransomware 100% ด้วยกลยุทธ์จาก IT Outsource  Read More »

4 ข้อดี เมื่อให้ IT Outsource ติดตั้งและดูแลระบบ IT System Monitoring 

องค์กรที่มี IT System Monitoring ที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูง จะช่วยให้ ระบบ IT ขององค์กรจะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น ต่อเนื่อง และพร้อมใช้งานตลอดเวลา องค์กรจึงจำเป็นต้องตัดสินใจเลือกรูปแบบการบริหารจัดการระบบที่เหมาะสมที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการจัดการด้วยทีมงานไอทีภายในองค์กรหรือการใช้บริการ IT Outsource จากภายนอก ซึ่งในบทความนี้จะพาไปวิเคราะห์เปรียบเทียบ 4 ข้อ เพื่อให้องค์กรสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุด  ต้นทุนเริ่มต้นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของระบบ IT System Monitoring  หนึ่งในปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกระหว่างการจัดการ IT System Monitoring ด้วยตนเองหรือใช้บริการ IT Outsource คือต้นทุน การจัดการระบบภายในองค์กรต้องใช้การลงทุนเริ่มต้นที่สูงในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จำเป็น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างและฝึกอบรมบุคลากรไอทีเพื่อดูแลและจัดการระบบ ซึ่งอาจเป็นภาระทางการเงินที่สำคัญโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง  ในทางกลับกัน การใช้บริการ IT Outsource มักเสนอต้นทุนเริ่มต้นที่ต่ำกว่า โดยองค์กรสามารถเลือกแผนการชำระเงินแบบรายเดือนหรือตามการใช้งานจริง ซึ่งช่วยกระจายต้นทุนไปในระยะยาวและทำให้สามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา อัพเกรด และสนับสนุนระบบจะรวมอยู่ในค่าบริการ IT Outsource แล้ว ซึ่งช่วยลดภาระด้านต้นทุนในระยะยาวสำหรับองค์กร  ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่นของระบบ IT System Monitoring  เมื่อองค์กรจัดการระบบ

4 ข้อดี เมื่อให้ IT Outsource ติดตั้งและดูแลระบบ IT System Monitoring  Read More »

ปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามไซเบอร์ด้วยบริการ IT Outsource แบบครบวงจร 

เมื่อข้อมูลกลายเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญขององค์กร การบริหารจัดการข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT Infrastructure จึงถือเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอันดับต้นๆ ด้วยที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT Infrastructure ขององค์กรปลอดภัยเพียงพอ   ทางเลือกหนึ่งที่หลายองค์กรเลือก คือ การตัดสินใจใช้บริการ IT Outsource เพื่อที่จะช่วยบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนปกป้องและรักษาความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ทำไมการจัดการข้อมูลและความปลอดภัยด้าน IT จึงจำเป็นสำหรับองค์กร  การถูกขโมยข้อมูลจากการคุกคามทางไซเบอร์ สร้างผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร การรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาสามารถนำไปสู่การสูญเสียความไว้วางใจ ค่าปรับ และการฟ้องร้องที่มีมูลค่ามหาศาล นอกจากนี้ในบางองค์กรยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เข้มงวดมากขึ้น เช่น GDPR และ CCPA ซึ่งการไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้ถูกปรับและถูกดำเนินคดีได้  IT Outsource สามารถช่วยองค์กรจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ได้ ด้วยบริการจากผู้เชี่ยวชาญและทรัพยากรในการปกป้องข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน IT จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ สามารถช่วยองค์กรพัฒนากลยุทธ์ด้านความปลอดภัย นำนโยบายและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ และติดตามภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลและการโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กำหนดนโยบายและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล ด้วย IT Outsource  IT Outsource สามารถช่วยองค์กรพัฒนานโยบายความปลอดภัยของข้อมูลที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมถึงการนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลและระบบ IT และ IT

ปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามไซเบอร์ด้วยบริการ IT Outsource แบบครบวงจร  Read More »

เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มกำไร ด้วยบริการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT จาก IT Outsource 

การเพิ่มประสิทธิภาพและกำไรทางธุรกิจ ใครบ้างไม่อยากได้ ยิ่งทุกวันนี้ธุรกิจยังต้องเหนื่อยกับการต่อสู้กับปัจจัยไม่แน่นอนมากมาย หนึ่งในแนวทางที่ได้รับความนิยมมากขึ้น คือการเลือกใช้บริการ IT Outsource ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ขององค์กร เพราะนอกจากจะช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว ยังเป็นการหนึ่งในการลดต้นทุนที่รวดเร็ส เพิ่มความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการทำงาน พร้อมทั้งยกระดับประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรอีกด้วย  การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน IT ที่เหมาะสม ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จาก IT Outsource  การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน IT ที่เหมาะสมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรได้มากทีเดียว ผู้ให้บริการ IT Outsource ที่มีความเชี่ยวชาญ จะสามารถวิเคราะห์และประเมินความต้องการทางธุรกิจ และออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน IT ที่ตอบโจทย์ รองรับเป้าหมายขององค์กรได้ดีกว่า ด้วยประสบการณ์ที่มักมากกว่าเจ้าหน้าที่ภายใน  IT Outsource ช่วยให้องค์กรลดต้นทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ITและเพิ่มผลกำไร ได้อย่างไร  การใช้บริการ IT Outsource สามารถช่วยลดต้นทุนในการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ด้วย Solution ทางเลือกที่หลากหลาย  แทนที่จะต้องจ่ายเงินก้อนโตในการซื้ออุปกรณ์และระบบครั้งใหญ่ทีเดียว แต่หากสามารถออกแบบลงทุนในระบบที่จำเป็นก่อน หรือเลือกเป็นแบบเช่าใช้ในบางส่วน ซึ่งช่วยลดภาระทางการเงินและเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารงบประมาณ และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและอัปเกรดระบบ IT อีกด้วย   นอกจากนี้ การใช้โครงสร้างพื้นฐาน IT

เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มกำไร ด้วยบริการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT จาก IT Outsource  Read More »

ใช้ IT Outsource อย่างไร ไม่ให้ตกเทรนด์เทคโนโลยี

1. การเติบโตของ Cloud Computing ทำให้ผู้ให้บริการ IT Outsource ต้องปรับรูปแบบการให้บริการจากระบบ On-premise ไปสู่การบริหารจัดการระบบบนคลาวด์ 2. การใช้เทคโนโลยีระบบเสมือน (Virtualization) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และลดต้นทุนด้าน IT สำหรับธุรกิจ 3. ความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) และการปกป้องข้อมูลเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ให้บริการ IT Outsource ต้องให้ความสำคัญ 4. แนวโน้มการใช้บริการ IT Outsource แบบหลายผู้ให้บริการ (Multi-vendor) เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายใหม่ 5. ผู้ให้บริการ IT Outsource ต้องพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และรูปแบบธุรกิจให้ทันต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง มีเครื่องมือใหม่ๆ ออกมามากมาย แต่ในวงการ IT Outsource กับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดเล็ก (SME) อาจจะไม่ได้มีผลกระทบมากมายนัก แต่อย่างไรก็ตามก็มิอาจหลีกเลี่ยงผลกระทบจากกระแสเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ ทั้ง Cloud Computing, Virtualization และ

ใช้ IT Outsource อย่างไร ไม่ให้ตกเทรนด์เทคโนโลยี Read More »

สมรภูมิทดสอบแผนฉุกเฉิน ทำยังไงให้ธุรกิจไม่ล่ม หนึ่งในบริการ IT Outsource

1. การมีแผน BCM ที่ดีจากผู้ให้บริการ IT Outsource เป็นปัจจัยสำคัญในการรับประกันความต่อเนื่องของระบบงานสำคัญ 2. ต้องกำหนด SLA ให้สอดคล้องกับแผน BCM และเป้าหมายทางธุรกิจ โดยระบุระดับการให้บริการที่คาดหวัง 3. ประเมินความพร้อมและศักยภาพของผู้ให้บริการในการรับมือกับวิกฤตอย่างละเอียดก่อนทำสัญญา 4. ทดสอบและซ้อมแผน BCM ร่วมกับผู้ให้บริการอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาจุดบกพร่องและปรับปรุง 5. ติดตามและปรับปรุงกลยุทธ์ BCM ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการใช้งาน IT Outsource หลายธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก ไม่ค่อยได้คำนึงถึงการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) จนได้เจอเหตุการณ์ที่ทำให้ธุรกิจไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยเฉพาะในด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เช่น Hardware หลักชำรุด หรือถูก Ransomware เข้ารหัสข้อมูลในองค์กร การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าองค์กรจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องแม้เผชิญกับวิกฤตการณ์หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด บทความนี้จะเน้นในด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ การบูรณาการ IT Outsource เข้ากับกลยุทธ์

สมรภูมิทดสอบแผนฉุกเฉิน ทำยังไงให้ธุรกิจไม่ล่ม หนึ่งในบริการ IT Outsource Read More »

พลิกวงการ Startup ด้วยกลยุทธ์ IT Outsource ปลดล็อกศักยภาพสู่โลกดิจิทัล

1. IT Outsource ช่วยให้ Startup ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยรูปแบบจ่ายตามการใช้งาน 2. Startup สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดและบุคลากรมืออาชีพผ่าน IT Outsource เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 3. IT Outsource ช่วยเร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกสู่ตลาด ด้วยการเสริมทีมพัฒนาภายใน 4. Startup สามารถปรับขนาดทรัพยากร IT ได้อย่างยืดหยุ่นตามการเติบโต ผ่าน IT Outsource 4. IT Outsource ช่วย Startup วางรากฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสมและพร้อมรองรับการขยายตัวในอนาคต เรากำลังพูดถึงธุรกิจ Startup ที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน Business Model ที่รองรับการขยายอย่างรวดเร็ว (Scalable) หนึ่งในความท้าทายสำคัญของ Startup คือการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน (IT Infrastructure) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตและความสำเร็จของธุรกิจ Startup ในยุคดิจิทัล การใช้บริการ IT Outsource จึงกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ Startup ในการเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยี พร้อมๆ

พลิกวงการ Startup ด้วยกลยุทธ์ IT Outsource ปลดล็อกศักยภาพสู่โลกดิจิทัล Read More »

Step by Step ก้าวแรกกับ Cloud และ IT Outsource สู่องค์กรยุคใหม่ 

ขั้นตอนเริ่มต้นเพื่อไปใช้งาน Cloud ร่วมกับ IT Outsource  1. วางแผนและออกแบบระบบ Cloud ให้เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายขององค์กร  2. คัดเลือกผู้ให้บริการ Cloud ที่น่าเชื่อถือ มีความพร้อม และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี  3. เชื่อมระบบ Cloud เข้ากับระบบ IT ภายในองค์กรให้สามารถทํางานร่วมกันได้ราบรื่น  4. บริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงและการสํารองข้อมูลบน Cloud อย่างปลอดภัย ผ่านทีม IT Outsource  5. ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากทั้งฝั่ง Cloud และ IT Outsource เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบอย่างต่อเนื่อง  ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีคลาวด์เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ การนำบริการคลาวด์มาใช้งานร่วมกับ IT Outsource จึงกลายเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะช่วยเพิ่มความคล่องตัว ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การผสานรวมเทคโนโลยีคลาวด์เข้ากับระบบ IT ขององค์กรนั้น ต้องอาศัยการวางแผนและการจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  วางแผนและออกแบบ Cloud ที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร  ก่อนเริ่มใช้บริการคลาวด์ ผู้บริหารและทีม IT

Step by Step ก้าวแรกกับ Cloud และ IT Outsource สู่องค์กรยุคใหม่  Read More »

เปิดกลยุทธ์ ทรานฟอร์ม จาก IT In-House สู่ IT Outsource 

องค์กรที่ต้องการปรับเปลี่ยนจาก IT In-House สู่ IT Outsource มีแนวทางดังนี้  1. วิเคราะห์ความจำเป็น ประโยชน์ และกำหนดกลยุทธ์ Outsource ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ  2. สื่อสารสร้างความเข้าใจกับทั้งผู้บริหารและพนักงาน เพื่อลดแรงต้านและเพิ่มการยอมรับ   3. เตรียมความพร้อมของระบบ IT ภายในและคัดเลือกผู้ให้บริการ Outsource ที่น่าเชื่อถือ  4. จัดทำข้อตกลงการให้บริการและแผนการถ่ายโอนความรู้ให้ชัดเจน  5. ทดสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง  การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานจาก IT In-House มาเป็น IT Outsource ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งองค์กร ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนและเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปได้อย่างราบรื่น และสามารถใช้ประโยชน์จาก IT Outsource ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้  วิเคราะห์ความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเปลี่ยนมาใช้ IT Outsource  ก่อนการตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ IT Outsource องค์กรควรวิเคราะห์ถึงเหตุผลความจำเป็น เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ IT ปัจจุบัน ข้อจํากัดของบุคลากรและทรัพยากร

เปิดกลยุทธ์ ทรานฟอร์ม จาก IT In-House สู่ IT Outsource  Read More »

5 เช็คลิสต์ที่ต้องมี ก่อนตัดสินใจใช้ IT Outsource 

สรุปเช็คลิสต์ที่ควรศึกษาก่อนตัดสินใจเริ่มใช้ IT Outsource  1. กำหนดเป้าหมายและความต้องการจากการทำ IT Outsource ให้ชัดเจน  2. ระบุขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ IT Outsource  3. ประเมินค่าใช้จ่าย งบประมาณ และความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น   4. พิจารณาทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้ให้บริการ  5. ตรวจสอบความสามารถในการรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูล  การใช้บริการ IT Outsource เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับบริษัทที่ต้องการขยายศักยภาพด้านเทคโนโลยีโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มพนักงานหรือทรัพยากรภายในอย่างมหาศาล หากคุณเป็นเจ้าของกิจการ SME ในประเทศไทยที่กำลังพิจารณาเรื่องนี้ เช็คลิสต์ต่อไปนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้น กับกิจการของคุณ เริ่มต้นพิจารณาได้จาก 5 ข้อนี้  1. กำหนดเป้าหมายและความต้องการจากการทำ IT Outsource ให้ชัดเจน  ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นกับการ Outsource ด้าน IT สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจเป้าหมายทางธุรกิจของคุณให้ชัดเจน เป้าหมายเหล่านี้อาจรวมถึงการลดต้นทุน เพิ่มความเร็วในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ไปยังตลาด หรือเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ ความต้องการเฉพาะด้านเทคนิคหรือความเชี่ยวชาญพิเศษก็เป็นสิ่งที่คุณควรระบุไว้อย่างชัดเจน เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ การสนับสนุนด้านเทคนิค หรือการจัดการฐานข้อมูล  2.

5 เช็คลิสต์ที่ต้องมี ก่อนตัดสินใจใช้ IT Outsource  Read More »