GM Admin Matrix Co Th

Step by Step ก้าวแรกกับ Cloud และ IT Outsource สู่องค์กรยุคใหม่ 

ขั้นตอนเริ่มต้นเพื่อไปใช้งาน Cloud ร่วมกับ IT Outsource  1. วางแผนและออกแบบระบบ Cloud ให้เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายขององค์กร  2. คัดเลือกผู้ให้บริการ Cloud ที่น่าเชื่อถือ มีความพร้อม และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี  3. เชื่อมระบบ Cloud เข้ากับระบบ IT ภายในองค์กรให้สามารถทํางานร่วมกันได้ราบรื่น  4. บริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงและการสํารองข้อมูลบน Cloud อย่างปลอดภัย ผ่านทีม IT Outsource  5. ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากทั้งฝั่ง Cloud และ IT Outsource เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบอย่างต่อเนื่อง  ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีคลาวด์เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ การนำบริการคลาวด์มาใช้งานร่วมกับ IT Outsource จึงกลายเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะช่วยเพิ่มความคล่องตัว ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การผสานรวมเทคโนโลยีคลาวด์เข้ากับระบบ IT ขององค์กรนั้น ต้องอาศัยการวางแผนและการจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  วางแผนและออกแบบ Cloud ที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร  ก่อนเริ่มใช้บริการคลาวด์ ผู้บริหารและทีม IT …

Step by Step ก้าวแรกกับ Cloud และ IT Outsource สู่องค์กรยุคใหม่  Read More »

เปิดกลยุทธ์ ทรานฟอร์ม จาก IT In-House สู่ IT Outsource 

องค์กรที่ต้องการปรับเปลี่ยนจาก IT In-House สู่ IT Outsource มีแนวทางดังนี้  1. วิเคราะห์ความจำเป็น ประโยชน์ และกำหนดกลยุทธ์ Outsource ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ  2. สื่อสารสร้างความเข้าใจกับทั้งผู้บริหารและพนักงาน เพื่อลดแรงต้านและเพิ่มการยอมรับ   3. เตรียมความพร้อมของระบบ IT ภายในและคัดเลือกผู้ให้บริการ Outsource ที่น่าเชื่อถือ  4. จัดทำข้อตกลงการให้บริการและแผนการถ่ายโอนความรู้ให้ชัดเจน  5. ทดสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง  การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานจาก IT In-House มาเป็น IT Outsource ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งองค์กร ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนและเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปได้อย่างราบรื่น และสามารถใช้ประโยชน์จาก IT Outsource ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้  วิเคราะห์ความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเปลี่ยนมาใช้ IT Outsource  ก่อนการตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ IT Outsource องค์กรควรวิเคราะห์ถึงเหตุผลความจำเป็น เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ IT ปัจจุบัน ข้อจํากัดของบุคลากรและทรัพยากร …

เปิดกลยุทธ์ ทรานฟอร์ม จาก IT In-House สู่ IT Outsource  Read More »

5 เช็คลิสต์ที่ต้องมี ก่อนตัดสินใจใช้ IT Outsource 

สรุปเช็คลิสต์ที่ควรศึกษาก่อนตัดสินใจเริ่มใช้ IT Outsource  1. กำหนดเป้าหมายและความต้องการจากการทำ IT Outsource ให้ชัดเจน  2. ระบุขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ IT Outsource  3. ประเมินค่าใช้จ่าย งบประมาณ และความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น   4. พิจารณาทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้ให้บริการ  5. ตรวจสอบความสามารถในการรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูล  การใช้บริการ IT Outsource เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับบริษัทที่ต้องการขยายศักยภาพด้านเทคโนโลยีโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มพนักงานหรือทรัพยากรภายในอย่างมหาศาล หากคุณเป็นเจ้าของกิจการ SME ในประเทศไทยที่กำลังพิจารณาเรื่องนี้ เช็คลิสต์ต่อไปนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้น กับกิจการของคุณ เริ่มต้นพิจารณาได้จาก 5 ข้อนี้  1. กำหนดเป้าหมายและความต้องการจากการทำ IT Outsource ให้ชัดเจน  ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นกับการ Outsource ด้าน IT สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจเป้าหมายทางธุรกิจของคุณให้ชัดเจน เป้าหมายเหล่านี้อาจรวมถึงการลดต้นทุน เพิ่มความเร็วในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ไปยังตลาด หรือเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ ความต้องการเฉพาะด้านเทคนิคหรือความเชี่ยวชาญพิเศษก็เป็นสิ่งที่คุณควรระบุไว้อย่างชัดเจน เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ การสนับสนุนด้านเทคนิค หรือการจัดการฐานข้อมูล  2. …

5 เช็คลิสต์ที่ต้องมี ก่อนตัดสินใจใช้ IT Outsource  Read More »

กำไร 5 เด้งเมื่อเลือกใช้บริการ IT Outsource 

สรุปกำไร 5 เด้ง เมื่อองค์กรหันมาใช้บริการ IT Outsource  1. ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้าน IT ในระยะยาว เมื่อเทียบกับการลงทุนพัฒนาระบบเองทั้งหมด  2. มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะทางได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาหาคนที่อาจจะไม่ใช่  3. เพิ่ม-ลด ปรับขนาดทีมงานและทรัพยากร IT ได้ทันที ตามสถานการณ์ ตามความต้องการของธุรกิจ   4. ทำให้องค์กรโฟกัสที่เป้าหมายหลักของธุรกิจ ปล่อยให้ IT Outsource จัดการให้แทน ไม่ต้องกังวลเรื่อง IT อีกต่อไป  5. ทำให้เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการพัฒนาเองมากกว่า 2 เท่า  ยุคนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าเร็วมาก บริษัทต่างๆ ก็ต้องปรับตัวให้ทัน แต่บางทีการจัดการ IT เองในบริษัทอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะมันเสียทั้งเวลาและเงิน เป็นที่มาว่าทำไมบริการ IT Outsource ถึงได้รับความนิยม เพราะมันช่วยลดค่าใช้จ่าย แถมยังเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังให้ความยืดหยุ่น ให้บริษัทโฟกัสไปที่สิ่งสำคัญของธุรกิจ และทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ เพราะผู้ให้บริการ IT …

กำไร 5 เด้งเมื่อเลือกใช้บริการ IT Outsource  Read More »

เปิดประตูสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วย IT Outsource 

IT Outsource ทางเลือกที่ช่วยให้องค์กรเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  1. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการและแข่งขันในธุรกิจ  2. IT Outsource เป็นทางเลือกที่ช่วยองค์กรเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  3.  ความเชี่ยวชาญของ IT Outsource ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีภายใน  4. IT Outsource ให้คำปรึกษานวัตกรรมและช่วยพัฒนาโซลูชันดิจิทัลที่ตอบโจทย์ธุรกิจ  5. องค์กรที่มี IT Outsource ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถเปิดโอกาสในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องปรับตัวให้ทัน และรู้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ซึ่งการว่าจ้าง IT Outsource ถือเป็นทางเลือกที่ช่วยเปิดประตูสู่เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี  เหตุผลที่ IT Outsource สามารถช่วยให้องค์กรเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้รวดเร็วกว่าการพัฒนาภายในนั้น ก็เนื่องจากบริษัท IT Outsource จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ติดตามความเคลื่อนไหวและแนวโน้มของเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด ทําให้สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับธุรกิจของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหมายความว่า องค์กรจะสามารถเข้าถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัย โดยไม่ต้องลงทุนด้านบุคลากรและการพัฒนาภายในองค์กรมากนัก นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกที่จะรับบริการเฉพาะด้านที่องค์กรยังขาดอยู่ได้อีกด้วย …

เปิดประตูสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วย IT Outsource  Read More »

เส้นทางการพลิกโฉมองค์กรให้ทันสมัยและปรับองค์กรสู่อนาคตด้วย IT Outsource

ปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อรูปแบบการดําเนินธุรกิจ ทําให้องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบดิจิทัล เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคใหม่ได้  กระบวนการปรับตัวไปสู่องค์กรดิจิทัลนั้น ครอบคลุมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาใช้ในกิจกรรมหลักขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการดำเนินงาน และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ IoT, Big Data, AI ในการผลิตหรือการบริการ หรือการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้า  ทั้งนี้ การปรับตัวไปสู่ดิจิทัลอย่างสมบูรณ์นั้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อองค์กรในหลายมิติ ซึ่งองค์กรจะต้องเตรียมความพร้อมในหลายด้าน เพื่อให้การปรับตัวดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่นและได้ประโยชน์สูงสุด ทําให้องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดการวางแผนรองรับการปรับเปลี่ยน สู่การใช้บริการ IT Outsource ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมาก ซึ่งองค์กรสามารถดำเนินการได้ดังนี้  ประเมินตามสภานภาพปัจจุบัน  ประเมินสถานภาพด้านเทคโนโลยีและบุคลากร IT ว่ามีความพร้อมเพียงใด จุดแข็ง จุดอ่อนในการสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กร ดังนี้  การประเมินสถานภาพในปัจจุบันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการวางแผนการใช้บริการ IT Outsource อย่างเหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร  การกำหนดกลยุทธ์การใช้ IT Outsource  เพื่อพิจารณาว่า  IT Outsource ควรเข้ามาทำงานในส่วนใด ซึ่งการกำหนดกลยุทธ์การใช้ IT Outsource มีขั้นตอนสำคัญ ดังนี้  การเตรียมความพร้อมภายใน  …

เส้นทางการพลิกโฉมองค์กรให้ทันสมัยและปรับองค์กรสู่อนาคตด้วย IT Outsource Read More »

ก้าวนำทุกเทคโนโลยีและการแข่งขันด้วยการเลือกใช้บริการ IT Outsource เพื่อตอบโจทย์ความสำเร็จธุรกิจ 

ในยุคนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจและองค์กรธุรกิจทุกประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งการว่าจ้าง IT Outsource จะเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากช่วยประหยัดต้นทุน และองค์กรสามารถเข้าถึงบุคลากรและเทคโนโลยีระดับมืออาชีพ  อย่างไรก็ตาม การพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการ IT Outsource ถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากจะมีส่วนทำให้การ Outsource ได้ผลหรือไม่ IT Outsource จะต้องมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ มีมาตรฐานในการดำเนินงาน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการบริการหลังการขาย เป็นต้น โดยมีแนวทางต่างๆ ในการพิจารณาคัดเลือก IT Outsource ดังนี้  มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี  ต้องประเมินว่าผู้ให้บริการ IT Outsource มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีอย่างไร เพียงพอที่จะรองรับการดำเนินงานขององค์กรได้หรือไม่ โดยควรพิจารณา ดังนี้  ทักษะและความเชี่ยวชาญ  ประเมินศักยภาพ IT Outsource ที่จะดูแลและบริหารจัดการความต้องการด้าน IT ขององค์กร ซึ่ง IT Outsource ที่มีความเชี่ยวชาญ จะทำให้การ Outsource ประสบความสําเร็จได้มากกว่า ดังนั้น …

ก้าวนำทุกเทคโนโลยีและการแข่งขันด้วยการเลือกใช้บริการ IT Outsource เพื่อตอบโจทย์ความสำเร็จธุรกิจ  Read More »

ธุรกิจพุ่งทะยาน กับแนวทางการเลือกใช้ IT Outsource หรือ In-House IT เพื่อความเหมาะสมกับองค์กร 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการดําเนินธุรกิจองค์กรในปัจจุบัน การตัดสินใจเลือกระหว่างจ้างผู้ให้บริการ IT Outsource หรือพัฒนาระบบ IT ภายในองค์กรด้วยตัวเอง (In-House IT) จึงเป็นสิ่งสำคัญ

ประโยชน์ที่มาจากการลงทุนใน IT Infrastructure 

1.  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: IT Infrastructure ที่ดีและทันสมัยจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน ลดความซ้ำซ้อนของงาน และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานและองค์กรโดยรวม2.   ลดต้นทุนในการดำเนินงาน: IT Infrastructure ที่เหมาะสมกับธุรกิจสามารถช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานได้หลายด้าน รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน ค่าจ้างบุคลากร IT และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง และพื้นที่เก็บเอกสาร3.   ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน: การออกแบบและปรับใช้ IT Infrastructure ที่สอดคล้องกับธุรกิจจะช่วยเพิ่มความได้เปรียบจากเทคโนโลยีใหม่ๆ สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ4. ช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูล: IT Infrastructure ที่มีคุณภาพจะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ เพื่อลดความเสี่ยงจากการโจรกรรมข้อมูล การสูญหายของข้อมูล และภัยคุกคามทางไซเบอร์5.  ตอบสนองต่อการเติบโตของธุรกิจ: IT Infrastructure ที่มีความยืดหยุ่นสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวและขยายได้รวดเร็วในอนาคต IT Infrastructure หรือ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นองค์ประกอบหลักที่จําเป็นสําหรับการดําเนินงานขององค์กรสมัยใหม่ ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย และระบบการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ การลงทุนใน IT Infrastructure ที่ทันสมัยและเหมาะสม จะช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์อย่างมาก ดังนี้  ประโยชน์ของการลงทุน IT …

ประโยชน์ที่มาจากการลงทุนใน IT Infrastructure  Read More »

เทคโนโลยี Cloud และเทคโนโลยีเสมือน (Virtualization Technology) ในการพัฒนา IT Infrastructure 

1.  ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความยืดหยุ่นด้วย Cloud Computing: Cloud Computing ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน IT Infrastructure ขององค์กร ขณะเดียวกันก็เพิ่มความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการขยาย Resource ตามความต้องการ 2.  การนำ Cloud มาใช้เพื่อพัฒนา IT Infrastructure: การใช้ Cloud เป็นวิธีการที่ทันสมัยในการพัฒนา IT Infrastructure โดยมีการทำ Cloud Migration การพัฒนา Cloud-native Applications และการใช้ Managed Cloud Services เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 3.  การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีเสมือน: Virtualization ช่วยให้สามารถใช้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเพิ่มความยืดหยุ่นและความสามารถในการ Scale ของ IT Infrastructure รวมถึงสนับสนุนการ Live Migration ของ Virtual Machine เพื่อ High Availability 4.  การใช้ …

เทคโนโลยี Cloud และเทคโนโลยีเสมือน (Virtualization Technology) ในการพัฒนา IT Infrastructure  Read More »