5 เช็คลิสต์ที่ต้องมี ก่อนตัดสินใจใช้ IT Outsource 

สรุปเช็คลิสต์ที่ควรศึกษาก่อนตัดสินใจเริ่มใช้ IT Outsource 

1. กำหนดเป้าหมายและความต้องการจากการทำ IT Outsource ให้ชัดเจน 

2. ระบุขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ IT Outsource 

3. ประเมินค่าใช้จ่าย งบประมาณ และความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น  

4. พิจารณาทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้ให้บริการ 

5. ตรวจสอบความสามารถในการรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูล 

การใช้บริการ IT Outsource เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับบริษัทที่ต้องการขยายศักยภาพด้านเทคโนโลยีโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มพนักงานหรือทรัพยากรภายในอย่างมหาศาล หากคุณเป็นเจ้าของกิจการ SME ในประเทศไทยที่กำลังพิจารณาเรื่องนี้ เช็คลิสต์ต่อไปนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้น กับกิจการของคุณ เริ่มต้นพิจารณาได้จาก 5 ข้อนี้ 

1. กำหนดเป้าหมายและความต้องการจากการทำ IT Outsource ให้ชัดเจน 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นกับการ Outsource ด้าน IT สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจเป้าหมายทางธุรกิจของคุณให้ชัดเจน เป้าหมายเหล่านี้อาจรวมถึงการลดต้นทุน เพิ่มความเร็วในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ไปยังตลาด หรือเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ ความต้องการเฉพาะด้านเทคนิคหรือความเชี่ยวชาญพิเศษก็เป็นสิ่งที่คุณควรระบุไว้อย่างชัดเจน เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ การสนับสนุนด้านเทคนิค หรือการจัดการฐานข้อมูล 

2. ระบุขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ IT Outsource 

การกำหนดขอบเขตของโปรเจ็กต์และหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนกับผู้ให้บริการ IT Outsource คือกุญแจสำคัญในการป้องกันความเข้าใจผิดและการคาดหวังที่ไม่ตรงกัน ขอบเขตงานนี้ควรรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ต้องการ ระยะเวลาโครงการ มาตรฐานคุณภาพ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญสำหรับโครงการ 

3. ประเมินค่าใช้จ่าย งบประมาณ และความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น 

การเข้าใจค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ Outsource รวมถึงการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เป็นสิ่งสำคัญ คุณควรพิจารณาไม่เพียงแต่ค่าบริการเริ่มต้น แต่ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา การอัปเดต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว นอกจากนี้ การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับทางเลือกของการพัฒนาภายในหรือการจ้างงานเพิ่มเติมก็เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาร่วมด้วยเช่นกัน 

4. พิจารณาทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้ให้บริการ 

การเลือกผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านที่คุณต้องการสำคัญยิ่ง คุณควรพิจารณาประวัติของผู้ให้บริการ โปรเจ็กต์ที่พวกเขาได้ทำมาแล้ว และความเชี่ยวชาญของทีม อย่าลืมขอดูตัวอย่างงานและติดต่ออ้างอิงเพื่อยืนยันคุณภาพและความสามารถของพวกเขา 

5. ตรวจสอบความสามารถในการรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูล 

ในโลกที่ข้อมูลเป็นสินทรัพย์ที่มีค่า การรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็น ผู้ให้บริการควรมีนโยบายและกระบวนการที่ชัดเจนในการปกป้องข้อมูลของคุณ รวมถึงการมีมาตรการความปลอดภัยทางเทคนิคและการจัดการที่เหมาะสม นอกจากนี้ การมีการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง 

การใช้บริการ IT Outsource อาจเป็นก้าวที่ใหญ่สำหรับบริษัทของคุณ แต่ด้วยการวางแผนและการเตรียมตัวที่ดี ก็อาจกลายเป็นการลงทุนที่มีค่าและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการเติบโตของกิจการของคุณได้ อย่าลืมว่าการเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสมและมีความเชี่ยวชาญสูงสามารถทำให้ความแตกต่างในการบรรลุเป้าหมายของคุณได้ 

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

Virtualization (VM)

หลังรับการปรึกษา ลูกค้ากว่า 80% สามารถนำไปแก้ไขปัญหาเองได้ทันที