ปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามไซเบอร์ด้วยบริการ IT Outsource แบบครบวงจร 

สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยข้อมูลองค์กรด้วยบริการ IT Outsource แบบครบวงจร 

  • จัดการความเสี่ยง ปกป้องข้อมูลจากภัยคุกคามไซเบอร์ รับมือการจัดการข้อมูลและความปลอดภัย IT 
  • สร้างกลยุทธ์ความปลอดภัย กำหนดนโยบาย ติดตามภัยคุกคาม ลดความเสี่ยงการถูกโจมตี ป้องกันละเมิดข้อมูล 
  • สร้างนโยบายและมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลตามอุตสาหกรรม ให้ความรู้ฝึกอบรมพนักงาน ลดความเสี่ยงความผิดพลาดมนุษย์ 
  • แนะนำและใช้เทคโนโลยีเหมาะสมปกป้องข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟร์วอลล์ เข้ารหัส ยืนยันตัวตน ลดเสี่ยงถูกเจาะระบบ 
  • ตรวจสอบ ตรวจจับ ตอบสนองเหตุผิดปกติ 24/7 ทดสอบและปรับปรุงระบบความปลอดภัยต่อเนื่อง รับมือภัยคุกคามใหม่ระยะยาว 

เมื่อข้อมูลกลายเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญขององค์กร การบริหารจัดการข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT Infrastructure จึงถือเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอันดับต้นๆ ด้วยที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT Infrastructure ขององค์กรปลอดภัยเพียงพอ  

ทางเลือกหนึ่งที่หลายองค์กรเลือก คือ การตัดสินใจใช้บริการ IT Outsource เพื่อที่จะช่วยบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนปกป้องและรักษาความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ทำไมการจัดการข้อมูลและความปลอดภัยด้าน IT จึงจำเป็นสำหรับองค์กร 

การถูกขโมยข้อมูลจากการคุกคามทางไซเบอร์ สร้างผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร การรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาสามารถนำไปสู่การสูญเสียความไว้วางใจ ค่าปรับ และการฟ้องร้องที่มีมูลค่ามหาศาล นอกจากนี้ในบางองค์กรยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เข้มงวดมากขึ้น เช่น GDPR และ CCPA ซึ่งการไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้ถูกปรับและถูกดำเนินคดีได้ 

IT Outsource สามารถช่วยองค์กรจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ได้ ด้วยบริการจากผู้เชี่ยวชาญและทรัพยากรในการปกป้องข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน IT จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ สามารถช่วยองค์กรพัฒนากลยุทธ์ด้านความปลอดภัย นำนโยบายและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ และติดตามภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลและการโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กำหนดนโยบายและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล ด้วย IT Outsource 

IT Outsource สามารถช่วยองค์กรพัฒนานโยบายความปลอดภัยของข้อมูลที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมถึงการนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลและระบบ IT และ IT Outsource ยังสามารถช่วยองค์กรฝึกอบรมให้กับพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากพนักงานเป็นด่านหน้าในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ การให้ความรู้และฝึกอบรมที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์และเพิ่มความปลอดภัยโดยรวมขององค์กร 

เลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการปกป้องข้อมูลที่เหมาะสม ด้วยความเชี่ยวชาญจาก IT Outsource 

ผู้ให้บริการ IT Outsource มีความเชี่ยวชาญในการเลือกและใช้โซลูชันความปลอดภัย เช่น ไฟร์วอลล์ ระบบตรวจจับการบุกรุก (IDS/IPS) และซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์ ซึ่งช่วยปกป้ององค์กรจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่หลากหลาย และยังสามารถใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั้งระหว่างการส่งผ่านและการจัดเก็บ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลแม้ในกรณีที่มีการละเมิดความปลอดภัย IT Outsource ยังสามารถใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยและการควบคุมการเข้าถึงตามหน้าที่และความจำเป็น (Role-Based Access Control) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการยกระดับการป้องกันและลดความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูล 

ตรวจสอบ ตรวจจับ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ ภัยคุกคามด้านความปลอดภัย ที่รวดเร็วกว่า 

หนึ่งในประโยชน์หลักของการใช้บริการ IT Outsource คือ การเข้าถึงทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยที่คอยตรวจสอบ ตรวจจับ และตอบสนองต่อเหตุการณ์และภัยคุกคามด้านความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ให้บริการหลายรายมีบริการ Security Operations Center (SOC) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเฝ้าระวังและตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร 

ด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและความเชี่ยวชาญของบุคลากร ทีม SOC สามารถระบุเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ พวกเขาสามารถวิเคราะห์และสืบสวนเหตุการณ์เหล่านี้ เพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ผู้ให้บริการ IT Outsource ยังสามารถช่วยองค์กรพัฒนาและซักซ้อมแผนตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการลดผลกระทบและเวลาในการกู้คืนเมื่อเกิดการละเมิดข้อมูลหรือการโจมตีทางไซเบอร์ 

ให้ IT Outsource ทดสอบและปรับปรุงระบบ ดูแลความปลอดภัย อย่างต่อเนื่องแทนคุณ 

การทดสอบและปรับปรุงระบบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน IT ในระยะยาว ผู้ให้บริการ IT Outsource สามารถดำเนินการทดสอบช่องโหว่และการเจาะระบบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อระบุจุดอ่อนที่อาจถูกใช้ในการโจมตีได้ พวกเขายังสามารถประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ ผู้ให้บริการ IT Outsource ยังสามารถช่วยองค์กรติดตามและปรับใช้การอัปเดตและแพตช์ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ที่ทราบแล้ว พวกเขายังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบความปลอดภัย เพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่และพัฒนาตลอดเวลา ซึ่งช่วยให้องค์กรปกป้องข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน IT ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว 

ดังนั้น การจัดการข้อมูลและความปลอดภัยในโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกองค์กรในยุคดิจิทัล บริการ IT Outsource สามารถเป็นพันธมิตรที่ดีเยี่ยม ในการช่วยองค์กรจัดการความเสี่ยงและปกป้องข้อมูลอันมีค่า เพราะผู้ให้บริการเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญ ทรัพยากร และเทคโนโลยีในการสร้างนโยบายและมาตรฐานความปลอดภัย นำระบบป้องกันที่แข็งแกร่งมาใช้ ตรวจสอบและตอบสนองต่อภัยคุกคาม และปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง  

เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ

Virtualization (VM)

หลังรับการปรึกษา ลูกค้ากว่า 80% สามารถนำไปแก้ไขปัญหาเองได้ทันที